Vi gör om taxorna för idrottshallar och andra lokaler

satelliten

Sollentuna kommun har tagit fram en ny avgiftsmodell för idrottsanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror. Tanken är att kommunens subventioner främst ska gå till det lokala föreningslivet.

– Vi behåller den låga taxan på 40 kr i timmen för föreningslivet som har ungdomsverksamhet, en taxa som vi haft i över 15 år nu. Däremot kommer vi att i princip följa konsumentprisindex och höja taxan i de fullstora hallarna till 50 kronor i timmen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Anledningen till att kommunen har sett över regler och taxor för bland annat idrottshallar och matsalar på skolor är för att få ett mer enhetligt och tydlig system med fokus på ungdomar och seniorer. Den nya modellen innebär också att föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror och hamnar på samma nivå som ungdomsverksamheten. Däremot kommer hyrorna för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner att höjas.

– Vi vet att föreningar som tar tillvara seniorernas intressen, är viktiga för att skapa förutsättningar för ett friskt åldrande. Därför kommer vi att erbjuda dem samma taxa som föreningar med ungdomsverksamhet, säger Magnus Ramstrand.

– Kommunens uppgift är främst att stödja de lokala föreningarna, och subventionerna av lokalhyrorna är vårt absolut största bidrag till föreningslivet. De nya taxorna visar tydligt på var vårt fokus ligger, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer