Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna

Det är mycket som ska stämma för att vi ska få ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår kommun Sollentuna gör KD en avgörande insats för att göra livet och vardagen betydligt tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer, ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.

– Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan förra valet och har hunnit genomföra en hel del, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsgränser:

  • Förskola och skola med självklar syskonförtur.
  • Privata och kommunala skolor av hög kvalitet.
  • Ännu fler möjligheter för barns idrottande. Sollentuna fotbollshall är ett bra exempel på hur vi stöttar ungdomars fysiska hälsa. Dessutom har vi seniortaxa i våra idrottshallar!
  • Sjukhusvården ska förstatligas och en större satsning görs för bättre öppettider på vårdcentraler.
  • Kultur ger guldkant på tillvaron – allt från kommunal kulturskola till bibliotek och konserter i Edsbergs slott.
  • Vi vill att föräldrar ska kunna överlämna föräldradagar exempelvis till mor- och farföräldrar.
  • Det ska vara enkelt att förbättra sin bostad när familjen växer. KD tog initiativ till Attefallshuset när Stefan Attefall, KD, var bostadsminister.

Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Se filmen som presenterar våra främsta politiker i Sollentuna


Läs mer