• Behövs debatt om Personlig assistans

    Kristdemokraterna och Emma Henriksson fortsätter kämpa för de som riskerar förlora en del eller hela sin assistansersättning.

    Försäkringskassan skickade nyligen ett brev till socialdepartementet där de varnar för följderna av en vägledande dom om assistanstimmar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Försäkringskassans uppfattning kommer domen att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.

    Kristdemokraterna begär därför att riksdagen ordnar en aktuell debatt om personlig assistans.