• VARBERG: Hatten av för våra jägare!

    Bild på siluett av jägare i en skog med en hund

    Vi Kristdemokrater har tidigare lyft de stora problem som den kraftigt ökande vildsvinsstammen medför för våra lantbruk men också för villaägarna på landsbygden. Enligt beräkningar som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort kostar skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket 1,1 miljarder per år. Den svenska vildsvinsstammen har med stöd av milda vintrar samt god tillgång på föda ökat under 2000-talet och beräkningar visar att det finns runt 300 000 vildsvin i Sverige.

    Varje år har stammen ökat med ca 15%. Trafikolyckor förorsakade av vildsvin är ett annat stort problem. I veckan efter jul kunde vi höra från Radio Jönköping att man nu kan se att vildsvinsstammen i Jönköpings län minskat med en tredjedel det senaste året och att även skördeskadorna minskar som en följd av detta. En annan positiv effekt är att trafikolyckor orsakade av vildsvin minskar.

    Minskningen är en följd av att jägarna nu lyckas skjuta fler vildsvin genom bland annat ändrade jaktmetoder då t.ex. mörkersikte nu tillåts. Nationella Viltolycksrådet sammanställer statistik över trafikolyckor och tittar vi på utvecklingen i Halland visar denna på att trafikolyckor orsakade av vildsvin minskat. År 2021 inträffade 288 vildsvinsolyckor i Halland jämfört med 366 under 2020 en minskning med drygt 21 %. Vi får hoppas att denna utveckling håller i sig och att vildsvinsstammen minskas ytterligare till en hållbar nivå.

    Så hatten av för våra jägare.