• HYLTE har fått på pumpen!

  Bild som visar pumpar vid en bensinmack

  När dieseln kostar över 20 kronor litern svider det i plånboken. Men för vem svider det mest? Det känns garanterat värre för den som bor på landsbygden utan kollektivtrafik, än för den som kan ta bussen genom Stockholms innerstad till jobbet. Det kanske också kan förklara lite av politiken bakom priserna. De som beslutar om skatterna är inte de som drabbas mest.

  Som politiker tvingas vi alltid att prioritera mellan olika mål. Inom bränslebeskattningens område finns en tydlig konflikt mellan miljönytta och enskilda medborgares möjlighet att leva sina liv på ett bra sätt. En del partier tror att man kan skatta bort alla miljöproblem. De missar att väldigt många av Sveriges medborgare är beroende av bilen för att kunna hantera vardagen. Det finns inga andra realistiska alternativ, då vare sig cyklar eller kollektivtrafik hanterar vardagspusslet på landsbygden.

  Denna orättvisa, där landsbygdens befolkning straffbeskattas samtidigt som man i praktiken inte har någon möjlighet att förändra sitt beteende leder enbart till omfördelning av pengar från landsbygdsbor till staten men ingen minskning av utsläppen. Det gör också att många Hyltebor nu ser sin hushållsekonomi försvagas av bränslepriser och energikostnader. Det försvårar även för dem som vill göra Hylte till sitt hem, vi har mycket att erbjuda – för de som har råd att ta bilen.

  De som bor i Hjärtlandet lever nu i verkligheten av den spruckna januariöverenskommelsen, där punkt 31 om reduktionsplikten kraftigt driver upp bränslepriset. Den leder även till den orimliga konsekvens att det nu är billigare att tanka miljöbilar som tidigare gått på biodrivmedel som Etanol, med Bensin – det är effekten Miljöpartiets politik får i verkligheten. Överindexeringen som regeringen infört leder även till att bensinskatten ökar snabbare än inflationen, något som ytterligare svider i plånboken. Kristdemokraterna anser även att det är principiellt felaktigt att ha moms på miljöskatter, alltså i praktiken skatt på skatten.

  Tack vare Kristdemokraternas budget sänks skatten vid pumpen med 50 öre den 1 maj 2022, samtidigt satsar vi på vägunderhållet. Dagens verklighet där Trafikverket sänker hastigheterna på landsbygdsvägar i stället för att rusta upp dem är inte rimlig. Men detta är enbart början.

  Vi kristdemokrater vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör. Detta gör att hela Sverige kan fungera.