• VARBERG Vi behöver kommunala dagmammor

    Anki Herdell (KD)

    Vi värnar valfrihet inom barnomsorg och skola. Bor man nära Varberg är det lätt att välja andra omsorgsformer eller skola än kommunens. Bor man i Hjärtlandet finns sällan dessa möjligheter. Därför vill vi lyfta Pedagogisk omsorg (tidigare dagmamma) som ett bra alternativ för landsbygden. Vi vill att även kommunen ska ha det som i sin verksamhet. Att bygga ny förskola eller bygga till en gammal tar flera år från tanke till att det är färdigt. Att få igång en dagmamma kan gå på några månader.

    I Skollagen står det: ”Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.” Detta är för barn mellan 1 och 12 år. Ett sätt kan vara att tex några familjer går ihop och passar varandras barn eller att det anställs enskilda dagmammor. Det är en stor fördel även för den som behöver omsorg på obekväm arbetstid. Då kan ett äldre barn ha omsorg under natten och gå direkt till skolan på morgonen. Som det fungerar nu är annars enda möjligheten ett Nattis inne i centrala Varberg.

    Vi Kristdemokrater vill se en levande och attraktiv landsbygd och hoppas på att fler föräldrar engagerar sig för att få Pedagogisk omsorg i kommunal regi!