• KD HALLAND fastslår sina listor till valet!

  Bild som visar toppkandidaterna Larry Söder, Carina Ejdestig, och Johnny Rosenberg Bodmar

  Kristdemokraterna Halland höll lördagen 20 november extra partidistriktsårsmöte på Laxbutiken i Heberg. Riksdagsledamot och Migrationspolitisk talesperson Hans Eklind gästade från Örebro och berättade om den budgetreservation som KD lagt fram tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ett budgetförslag som upprättar lag och ordning, som bryter utanförskapet så att fler kan försörja sig, och som fokuserar på vården och skapar bättre villkor för de äldre.

  Stämman fattade även b...

 • Alliansen i Halland rustar för en ny tid

  Bild som visar Alliansen i Halland
  Alliansen i Halland presenterade idag sin budget för 2022–2026. En budget där vi visar att vi tar ansvar framtiden utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  Efter ett år av pandemin kan vi konstatera att det äntligen går åt rätt håll. Vi har visserligen en bra bit kvar och vi vet inte omfattningen av de utmaningar som ligger framför oss. Vad vi vet är att förra årets budget skapade förutsättningar för den flexibilitet som behövs i kris. Pandemin och ett nytt framtida normallä...

 • Fler Familjecentraler i Halland

  Bild på barn som leker med lera

  Familjens livssituation är betydelsefull för varje barns uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs.

  Det finns redan mycket gott arbete kring våra barn och deras familjer inom såväl kommun som region. Inom regionen har vi exempelvis barnavårdscentraler där du som förälder får stöd och råd om ditt barns utveckling, beteenden och sjukdomar. I länets kommuner finns förutom förskolor, ett flertal öppna förskolor och på sina håll även...

 • Behövs debatt om Personlig assistans

  Kristdemokraterna och Emma Henriksson fortsätter kämpa för de som riskerar förlora en del eller hela sin assistansersättning.

  Försäkringskassan skickade nyligen ett brev till socialdepartementet där de varnar för följderna av en vägledande dom om assistanstimmar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Försäkringskassans uppfattning kommer domen att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.

  Kristdemokraterna begär därför att riksdagen ordnar en aktuell deb...

 • Larry Söder toppar Riksdagslistan

  Bild på Larry Söder (KD)

  Riksdag och Regionlistorna färdiga för Kristdemokraterna i Halland

  Kristdemokraterna i Halland hade nomineringsstämma den 28 augusti i Falkenberg. Larry Söder, Kungsbacka toppar Riksdagslistan och ser fram emot en ny mandatperiod. ”Att få genomföra välfärdslöftet, där äldre får ökad trygghet och ökad valfrihet är viktigt för oss Kristdemokrater. Större statligt ansvar för vården är rimligt för att alla ska få den vård som de har rätt till” säger Larry Söder. Avskaffande av pensionärssk...

 • Delegationen Rikstinget 2017

   

  Hallands delegation till Rikstinget Uppsala 2017.

 • Vården behöver reformeras

  Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.

  Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en t...

 • Stor satsning på förlossningsvården från Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna satsar 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen. – Det är så många kvinnor som upplever en enorm otrygghet inför förlossningen. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

  Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor. – Varje dag kan inte vara en sprintmarsch på jobbet för att orka och räcka till. Då behöver man fler kollegor, en bättre...

 • KD föreslår äldremiljard

  Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös. 1...
 • Prioritera de äldre

  Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

  För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna ...