• Vården behöver reformeras

    Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.

    Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.

    Ett annat förslag handlar om större patientmakt. Den som är sjuk och lever med sin sjukdom dygnet runt styrs ofta av vårdens rutiner. Vi vill istället att man ska bli en certifierad patient så att man själv får styra vården efter sina behov.