• VARBERG Vision Varbergsalliansen

  Vi är stolta över Varberg och vi tar ansvar för kommunen med en ekonomi i balans, låg skatt och hög kvalitet i vår välfärd. Vi tar ansvar för hela Varberg och vi vill fortsätta göra livet ännu bättre för oss som bor här.

  Läs vår politiska plattform här:

  Politisk plattform 2022-2026

 • HYLTE Det är dyrt att vara barnfamilj idag

  Aurore Hempel (KD) Kommunfullmäktigekandidat i Hylte

  Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, samtidigt med hög inflation. En dålig mix för människors privatekonomi och för ekonomin i stort. Hushållens köpkraft urholkas, konsumtionen minskar och oron för att bli arbetslös ökar.

  Och redan innan inflationen slog till mötte svenska hushåll magontspriser när de öppnade elräkningen eller tankade bilen – för att regeringen aktivt bedrivit ...

 • Satsa på Sveriges vägar – lös potthålen

  Dålig väg på landsbygden

  Georgia Ferris (KD)

  Vart är vi på väg? En sliten TV-fras som gör sig allra bäst när det gäller just vägarnas skick. Trafikverket lyfter i sina egna underlag till regeringen att vägarna blir allt sämre. ”Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.”

  Tidigare har försämringarna framförallt synts på det mindre...

 • VARBERG Vi behöver kommunala dagmammor

  Anki Herdell (KD)

  Vi värnar valfrihet inom barnomsorg och skola. Bor man nära Varberg är det lätt att välja andra omsorgsformer eller skola än kommunens. Bor man i Hjärtlandet finns sällan dessa möjligheter. Därför vill vi lyfta Pedagogisk omsorg (tidigare dagmamma) som ett bra alternativ för landsbygden. Vi vill att även kommunen ska ha det som i sin verksamhet. Att bygga ny förskola eller bygga till en gammal tar flera år från tank...

 • FALKENBERG Sveriges äldre förtjänar bättre

  Aktiva seniorer som tränar

  Anita Andersson är ledamot i Socialnämnden i Falkenberg.

  Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än idag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg. Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges äldre förtjänar bättre.

  Vi vill bre...

 • FALKENBERG Obekväm sanning för HN

  Bild som visar hus mer solceller
  Nej Erlingsson, elpriserna är inte oförklarligt höga, förklaringen är enbart obekväm för gröna partier. För en vecka sedan attackerade HN på ledarsidan kristdemokraternas toppkandidat Georgia Ferris. Sedan dess har vårt svar legat orört i deras inkorg. Pinsamt tycker vi att HN inte publicerar svar från partier som bemöter deras ledarsidas centerpolitik.

  Miljöpartiet har fått sällskap av HN:s ledarsida i sitt solcellstvång. Denna ledarsida som delar Centerpartiets ideologiska värderingar där ...

 • VARBERG: Hatten av för våra jägare!

  Bild på siluett av jägare i en skog med en hund

  Vi Kristdemokrater har tidigare lyft de stora problem som den kraftigt ökande vildsvinsstammen medför för våra lantbruk men också för villaägarna på landsbygden. Enligt beräkningar som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjort kostar skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket 1,1 miljarder per år. Den svenska vildsvinsstammen har med stöd av milda vintrar samt god tillgång på föda ökat under 2000-talet och beräkningar visar att det finns runt 300 000 vildsvin i Sverige.

  Varje å...

 • VARBERG Veddige simhall räddas!

  Bild på simmare som simmar under vatten i en pool

  Glädjande besked visar att kristdemokraternas vilja att renovera simhallen är möjliga. Alliansen är därmed överens om att simhallen kan vara kvar och rustas upp för en lång tid framöver!

  När Veddige simhall stängdes ner tillsatte vi i alliansen en utredning som skulle belysa förutsättningarna för fortsatt drift av simhallen. Detta gällde såväl de tekniska förutsättningarna som de ekonomiska. Vi ansåg då och anser fortfarande att det är viktigt med bra och heltäckande underlag innan bes...

 • HYLTE har fått på pumpen!

  Bild som visar pumpar vid en bensinmack

  När dieseln kostar över 20 kronor litern svider det i plånboken. Men för vem svider det mest? Det känns garanterat värre för den som bor på landsbygden utan kollektivtrafik, än för den som kan ta bussen genom Stockholms innerstad till jobbet. Det kanske också kan förklara lite av politiken bakom priserna. De som beslutar om skatterna är inte de som drabbas mest.

  Som politiker tvingas vi alltid att prioritera mellan olika mål. Inom bränslebeskattningens område finns en tydlig konflikt m...

 • KUNGSBACKA Att avveckla Ringhals 1 och 2 var ett stort misstag

  Bild på rimfrost på ett fönster

  Att i förtid stänga ner Ringhals 1 och 2, som försåg södra Sverige med fossilfri och stabil el, var ett stort och dyrt misstag. Det var dåligt för miljön och för ekonomin.

  I Sverige är vi vana vid att kunna tända lampor, brygga vårt kaffe eller starta tvättmaskinen när vi behöver, oavsett tidpunkt på dygnet. Men kommer det vara lika självklart i framtiden? De senaste månaderna har vi fått skenande elpriser, särskilt i södra Sverige. Hur har det kunnat bli så?

  Det finns inte bara...