• KUNGSBACKA Att avveckla Ringhals 1 och 2 var ett stort misstag

  Bild på rimfrost på ett fönster

  Att i förtid stänga ner Ringhals 1 och 2, som försåg södra Sverige med fossilfri och stabil el, var ett stort och dyrt misstag. Det var dåligt för miljön och för ekonomin.

  I Sverige är vi vana vid att kunna tända lampor, brygga vårt kaffe eller starta tvättmaskinen när vi behöver, oavsett tidpunkt på dygnet. Men kommer det vara lika självklart i framtiden? De senaste månaderna har vi fått skenande elpriser, särskilt i södra Sverige. Hur har det kunnat bli så?

  Det finns inte bara en förklaring men det är inte heller otur som drabbat oss. Förutom regeringens självmål att stänga fungerande kärnkraft har Tyskland dessvärre gjort ett liknade olyckligt vägval. Vi ser nu tydliga effekter av att de satsat på väderberoende vindkraft, fortsatt användning av kol och sårbarhet med rysk naturgas. Och de ökade elpriserna i Tyskland spiller över på oss, främst i södra Sverige.

  Så vad kan vi göra i Sverige? Vi måste tydligt signalera att existerande kärnkraft ska finnas kvar och livstidsförlängas. Bygga nya reaktorer. Bygga ut kapaciteten i befintliga reaktorer och bygga ut elnäten. Vi ska upprätthålla vattenkraften och naturligtvis fortsätta effektivisera vår elanvändning. Energikällor som sol och vind behövs också men vår elförsörjning får inte vara beroende av vädret.

  Det finns en möjlighet att relativt snabbt bygga ut kapaciteten i Forsmark 1 som ligger i södra Sverige. Det skulle bidra med mer fossilfri el där den behövs som bäst. Med en utbyggd kapacitet i Forsmark skulle färre ha ont i magen inför nästa månads elräkning. Speciellt nu när kylan satt klorna i vårt land.

  Vi behöver en ny regering för att HELA Sverige ska fungera. Ett av partierna som har försatt oss i denna situation har lämnat regeringen. Låt resten få gå på valdagen!

  Larry Söder (KD)