• LARRY SÖDER Villakrisen kräver statliga åtgärder

  Bild på Larry Söder (KD)

  Vem lyssnar till de familjer som vill bo med egen trädgård? Under allt för lång tid har kommunerna negligerat familjers behov av villor och andra småhus. Detta har lett till en tomtbrist som tillsammans med pandemin fört med sig skenande villapriser.

  Hushållens vilja att bo i villa eller radhus har varit överväldigande länge – med undersökningar som visat att omkring 7 av 10 hushåll helst vill bo i villa eller radhus. Att priserna nu rusar beror alltså inte på att människor ändrat sina preferenser. Coronakrisen har istället tidigarelagt människors vilja och behov av att bo i villa.

  Byggtakten av villor är enligt SCB på den lägsta nivån på 100 år, men regeringen har hittills förhållit sig likgiltig. Om människor ska få uppfylla sina villadrömmar krävs statliga åtgärder. Kristdemokraterna föreslår därför följande:

  • Inför en planeringsstimulans: Avsätt medel för delar av kommunernas kostnader för den extraplanering som behövs. Pengarna ges till de kommuner som utökar sin planläggning för att möta den lokala efterfrågan.
  • Utred hur kommunerna kan ”överplanera” för bostäder och att en viss andel är egna hem. Det ger valfrihet och den byggbara marken ökar.
  • Ge länsstyrelserna ett nytt tydligt uppdrag att peka ut möjlig byggbar mark. Och inte bara värna riksintressen.

  Byggandet av villor behöver underlättas och utökas. Villan ska inte vara en lyxprodukt för höginkomsttagare. Det ska inte vara så att barn måste ha rika föräldrar för att de ska kunna springa genom vattenspridaren på en egen gräsmatta.