• VARBERG Veddige simhall räddas!

    Bild på simmare som simmar under vatten i en pool

    Glädjande besked visar att kristdemokraternas vilja att renovera simhallen är möjliga. Alliansen är därmed överens om att simhallen kan vara kvar och rustas upp för en lång tid framöver!

    När Veddige simhall stängdes ner tillsatte vi i alliansen en utredning som skulle belysa förutsättningarna för fortsatt drift av simhallen. Detta gällde såväl de tekniska förutsättningarna som de ekonomiska. Vi ansåg då och anser fortfarande att det är viktigt med bra och heltäckande underlag innan beslut tas. Att lova något utan att ha täckning för det är aldrig ett ansvarsfullt agerande med skattebetalarnas pengar. Vi i KD har dock hela tiden varit tydliga med uppfattning att simhallen fyller en viktig funktion i Veddige med omnejd och skall om möjligt finnas kvar. Detta har också de boende i Veddige uttryckt på ett bra och kraftfullt sätt. Det har aldrig varit aktuellt att fatta beslut innan utredningen var klar och detta har vi i alliansen varit överens om.

    Vi kan nu med stor glädje ta del av utredningens slutsats att det är såväl tekniskt möjligt som ekonomiskt rimligt att reparera och säkerställa fortsatt drift av Veddige simhall för en lång tid framöver. Vi allianspartier är överens om att simhallen skall repareras och åter börja användas.

    Frågan om Veddige simhalls fortsatta existens kan därför läggas till handlingarna och vi kan nu i stället fokusera på ett skyndsamt återöppnande.