• Fler Familjecentraler i Halland

  Bild på barn som leker med lera

  Familjens livssituation är betydelsefull för varje barns uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs.

  Det finns redan mycket gott arbete kring våra barn och deras familjer inom såväl kommun som region. Inom regionen har vi exempelvis barnavårdscentraler där du som förälder får stöd och råd om ditt barns utveckling, beteenden och sjukdomar. I länets kommuner finns förutom förskolor, ett flertal öppna förskolor och på sina håll även Familjecentraler.

  I några kommuner, däribland Kungsbacka kommun, finns ingen Familjecentral. Här finns sju fungerande Öppna förskolor till stöd för barnfamiljerna. I en del kommuner finns det redan en etablerad Familjecentral till viss del, men det kanske saknas exempelvis mödravård eller socialtjänst i Familjecentralen.

  Vi Kristdemokrater vill se minst en fullt utbyggd Familjecentral i varje kommun i regionen. Genom att samla olika resurser i Familjecentraler (bestående av mödravård, barnavård, öppen förskola med föräldrastöd samt stödjande socialtjänst) kan man skapa förutsättningar för ett starkt mobiliserat stöd till föräldrar att hantera den ibland så svåra föräldrarollen. Samtidigt skapar vi en plats för möten med andra familjer och barn, vilket i sig självt ökar levnadskvaliteten.

  Vi vill låta kommunala och regionala kompetenser arbeta tillsammans sida vid sida och på så sätt skapa ett mervärde till nytta för barnen och deras familjer.

  Genom att utveckla det förebyggande arbetet kan nödvändigt stöd sättas in i tid.

  Benny Strandberg (KD) Kungsbacka

  Toppkandidat till Regionfullmäktige