• Kristdemokraternas budget i riksdagen

  Kristdemokraterna vill sänka skatten för arbetande föräldrar med 500 kronor i månaden. Totalt handlar det om en skattesänkning på 12 miljarder på två år.

  Det är inte i första hand en reform för att man ska arbeta mer utan för att det ska löna sig att arbeta. Vi vill ju att barn växer upp i familjer där föräldrarna har ett arbete att gå till och där de kan försörja sig och sin egen familj.

  Mer satsningar är……

  – För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb, särskilt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, föreslår vi att unga, nyanlända och de som kommer i arbete efter en lång arbetslöshet eller sjukskrivning ska få dubbelt jobbskatteavdrag. Dessa skattesänkningar kombinerat med kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar, som gör att en ingångslön för en person som lärs upp på arbetsplatsen kan sänkas med 25 procent, tror vi kan leda till många fler jobb, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

  Pensionärerna får höjt bostadstillägg med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende samt sänkt skatt så att pensionsinkomster upp till 14 000 kronor per månad beskattas på samma vis som arbetsinkomster normalt gör. För äldre som arbetar sänks arbetsgivaravgiften (särskild löneskatt för äldre) med 6,15 procentenheter och dubbelt jobbskatteavdrag införs från 64-års ålder för förvärvsarbetande äldre.

  Inom områdena polis, vård och äldrevård föreslår kristdemokraterna stora kvalitetssatsningar i verksamheten och viktiga tillskott för personalsatsningar. Såväl polisen,sjukhusvården och äldrevården ska på kort sikt få möjlighet att anställa fler medarbetare så att utbildad personal kan lägga mer tid på det man är utbildad för. På längre sikt ska fler poliser anställas och mer vårdutbildad personal.

  Kristdemokraterna förstärker i sin budgetmotion barnfamiljernas och pensionärernas ekonomi. För barnfamiljerna handlar det framförallt om ett jobbskatteavdrag för alla föräldrar som förvärvsarbetar som uppgår till 500 kronor per månad, höjd barndel i bostadsbidraget och en barnomsorgspeng för föräldrar som vårdar egna barn upp till tre års ålder.

  – Tilliten till att polisen kommer när de behövs och vården har tillräckligt med tid för vård när man är sjuk har fått en törn. Vi skjuter nu till resurser kombinerat med nödvändiga reformer för att dessa centrala välfärdsfunktioner ska fungera både för dem som arbetar inom dem och för dem som behöver deras hjälp, säger Ebba Busch Thor, partiordförande.