• Sara Skyttedal På besök i Halland

  KDU:s ordförande Sara Skyttedal gästade Varberg den 17 februari. Hon var först på Campus där hon talade inför elever om utbildning o jobb utifrån ett politiskt perspektiv.

  Sedan fortsatte hon med att medverka på ett välbesökt möte på Folkets hus. Där både Kristdemkraterna i Halland och Varberg stod som inbjudare.

  Sara som var en av de främsta förespråkare för att DÖ skulle falla ,och som den ju också gjorde ,målade ut det politiska landskapet idag. Hon lyfte oppositionens roll och vikten av att vara ett alternativ med bärande ideér inför tidens utmaningar.

  ”Vänstern blandar konsekvent ihop stat o samhälle.” Och de har svårt att skilja på ansvarsrollerna. Hon framhöll att vi behöver ta tillvara hela landets tillgångar och skapa förutsättningar för en äkta samhällsgemenskap. Och ge mer makt åt folket! Den sociala rättvisan är viktig. Inte bara den ekonomiska som vänster gärna talar om. Hon slutade med att säga att vi har en juste värdegrund.

  En bra avslutning av en KDU:are!

  På bilden ses gruppledaren Kerstin Hurtig ,Varberg överlämna en blomma som tack och önska lycka till i arbetet att jobba politiskt med unga människor. Ett väl så viktigt jobb i en levande demokrati!

  Saraskyttedal