Äldreplan enigt beslutad och väl förankrad

I tidningen finns nu en rättelse av en tidigare felaktig artikel där det påstås att vi i Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna vill samla all kommunens demensverksamhet i Sävsjö. Det är inte sant och fakta är att det finns ingen skiljelinje mellan partierna i Sävsjö kommun i denna fråga. Vi alla har gemensamt enats om äldrefrågorna i ett beslut om äldreplan som togs i fullmäktige i juni. Planen innebär att det ska finnas äldreomsorg i alla tätorter och att det i Sävsjö tätort ska finnas en samlad demensverksamhet för just Sävsjö. Beslutet är väl förankrat också bland kommunens pensionärer och på bilden ovan kan du se foto från mötet i våras om detta. På denna länk kan du se referat från beslutet om äldreplan: https://savsjo.blogspot.com/2018/05/fullmaktige-ville-ha-livslust-hela-livet.html.  På följande länk kan du se tidningens rättelse:

SMD 20180908


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer