Nyårshälsning från vår yngsta politiker

Benjamin Petersson har i en nyårshälsning skrivit ner sina tankar utifrån perspektivet som kommunens yngsta politiker. Viktiga reflexioner om demokrati, att vara ung i politiken och om samarbete som verktyg för att hantera utmaningar och förverkliga visioner. Läs Benjamins nyårshälsning på denna länk:

————————–

Nyårshälsning

Ring ut det gamla, ring in det nya. Det gamla året lider mot sitt slut, ett nytt står för dörren. 2018 ska bli till 2019. Detta innebär att det så här efter ett valår också är nya nämnder och styrelser som tillträder.

Vi vet fortfarande inte vilka som ska styra vårt land framöver men sedan kommunfullmäktige måndagen den 17/12 vet vi vilka som kommer ha ansvaret för styret av vår kommun de kommande fyra åren. Då valdes formellt de styrelser och nämnder som tillträder nu vid årsskiftet. Jag är tacksam över att ha fått förtroendet att vara en av de som en av de som nu träder in i nya och spännande uppdrag.

Vissa kanske skulle säga att det inte är så märkvärdigt att ha ett politiskt uppdrag. Jag skulle dock vilja hävda att ingen förtroendevald ska underskatta vikten av sitt uppdrag, oavsett vilket uppdrag det är. Vi kan alla bidra till att göra livet lite lättare att leva. Vi är alla kugghjul i det maskineri som kallas demokrati.

För lite drygt ett år sedan blev jag kommunens yngsta politiker. För några månader sedan blev jag yngst bland ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Nu blir jag den yngsta som sitter i ett presidium. Detta känns utmanande och roligt men jag känner också ansvar. Jag är tacksam till mina partivänner som sett till vem jag är före hur gammal jag är.

Det brukar ofta talas om åldersdiskriminering. Att äldre nedvärderas och åsidosätts. Men det finns en bransch där detta fenomen inte är riktigt lika påtagligt, nämligen i politiken och kanske framförallt kommunpolitiken. I fullmäktige är medelåldern närmare 60 men bland kommuninvånare är medelåldern drygt 40.

Äldres långa erfarenhet ska inte förbises men det är beklagligt att det i en representativ demokrati inte finns fler unga. Det är viktigt att lång erfarenhet kompletteras med ny erfarenhet och annan erfarenhet för att vi ska kunna vidga våra vyer och fördjupa våra kunskaper. Samtidigt är det viktigaste att vi, vid val och tillsättande av poster, ser till kunskap och kompetens, egenskaper och engagemang snarare än till den siffra som betecknar antalet levnadsår. Som kristdemokrat kan jag vara stolt och glad över att vi nu, när allt är på plats, har byggt ett starkt lag med förmågor som kommer bidra till att varje invånare i vår kommun ska kunna leva livet, hela livet.

Nu börjar det viktiga arbetet. Visioner ska förverkligas, problem lösas och utmaningar mötas. Jag ser fram emot ett gott samarbete framöver. Tillsammans för hela Sävsjö kommuns bästa.

Gott nytt år!

Benjamin Petersson


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer