Sollentunabor kan ta direkttåg till Arlanda

Pressmeddelande från alliansen i Sollentuna

 Äntligen kan Sollentunaborna ta pendeltåget direkt till Arlanda

Alliansen i Sollentuna välkomnar beskedet att det den 9 december blir möjligt att ta pendeltåget direkt till Arlanda från Sollentuna. Landstingfullmäktige fattade den 18 september beslut som säkerställer finansieringen.

Därför kan pendeltågstrafik från Älvsjö till Uppsala nu komma i gång. Arlanda ska vara en av pendeltågsstationerna. En extra avgift vid avstigning i Arlanda kommer dock att tas ut, liksom nu för Upptåget. I högtrafik går pendeln Tumba-Uppsala tur och retur.

”Det är välkommet att Sollentunaborna nu äntligen kan ta pendeltåg direkt till Arlanda. Det blir ytterligare ett tillskott till våra redan goda kommunikationer och är viktigt för hela länets utveckling” säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande.

Mer information kan fås på SL:s webbsida.

För information:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Douglas.lithborn@sollentuna.se, 070-7466518 070-7466518

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
lennart.gabrielsson@sollentuna.se, 070-543 51 22 070-543 51 22

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
magnus.ramstrand@sollentuna.se, 073-915 21 41 073-915 21 41

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
anna.myrhed@sollentuna.se, 070-334 12 86 070-334 12 86


Barnminister Maria Larsson besökte Sollentuna

I egenskap av att vara barnminister bjöds Maria Larsson den 11 september in till en öppen samtalskväll på biblioteket i centrala Sollentuna. Tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och två representanter från socialkontoret ledde Magnus Ramstrand en öppen frågestund där en engagerad publik fick tillfälle att ställa frågor och komma med egna inspel.

Det fanns en bred samstämmighet hos alla att barnens bästa är något som ständigt måste betonas och att vi hela tiden ska sträva efter att lyssna på vad barnen själva säger och själva vill.

Sollentuna kommun har nyligen beslutat att införa ett så kallat barnbokslut, något som gladde både Maria Larsson och Elisabeth Dahlin. Det är ett bra instrument för att hålla ett vakande öga på att besluten leder åt rätt håll sett med barnens ögon.


”Stärk medvetenheten om vår ideologi”

Marcus Jonsson, pressekreterare hos Maria Larsson, var inspiratören när Team Sollentuna samlades till upptakt inför höstens möten i nämnder och styrelser.

Marcus Jonsson gav flera exempel på hur Kristdemokraterna gör skillnad i svensk politik. Men att partiet gång på gång måste stärka den ideologiska medvetenheten så att medlemmarna stärks i sin identitet. Och att partiet blir tydligare i att beskriva framtidslandet Kristdemokraterna – vart vi är på väg.

Han citerade en valslogan som partiet har haft i tidigare val: Ingen hålls tillbaka, ingen lämnas kvar. Den meningen, menar han, sammanfattar mycket av kristdemokratisk politik.

Marcus Jonsson talade om social marknadsekonomi. Och vill undvika att tala om vänster-högerskalan.

– Kristdemokratin är inte statisk, utan kan samverka i flera olika konstellationer, sa han. Och nämnde flera områden där Kristdemokraterna ligger närmare traditionell vänstern, ex i att vara restriktiv i alkholfrågan, synen på bistånd och anhöriginvandringen. I andra frågor placeras kristdemokraterna mer åt höger i exempelvis synen på försvaret, avskaffande av företagens sjuklöneansvar och kärnkraften.

Han tog flera exempel på kristdemokratiskt styrda kommuner och ett landsting som haft kristdemokrater i den yttersta ledningen.

– Dessa kommuner har känntecknats av att man under kristdemokratisk ledning vänt underskott till överskott i ekonomin. Att man vänt den negativa trenden av utflyttningar och nedläggningar, till motsatsen. Vi kan vara stolta över vad kristdemokrater gjort i dessa kommuner. Och de ska vara en inspiration till andra kommuner.

Avslutningsvis utmanade han Team Sollentuna att var och en har ett ansvar att bidra till att vända utvecklingen för partiet.

– Man kan inte peka finger mot någon annan. En förändring och förnyelse börjar allltid med en själv, sa han och citerade en känd pionjär inom kristdemokratin.