Politiker svarade på frågor på Ungdomens dag

Förra veckan arrangerade Sollentunas ungdomsråd Ungdomens dag på Arena Satelliten. Temat var sociala medier. Dagen avslutades med att två politiker svarade på frågor.

Sonia Lunnergård från Kristdemokraterna (mitten) och andra politiker grillades på Ungdomens dag.Under dagen fick skolungdomarna bland annat lyssna på föreläsningar om näthat men också om hur man kan sprida sitt budskap och bli känd över nätet. På eftermiddagen var det dags för Heta stolen, då Sonia Lunnergård (KD) och Rickard Truedsson (M) fick svara på frågor från ungdomarna. Skolfrågorna var förstås ett intressant ämne:

– Vi politiker har satt upp tre mål för skolan, att ni ska vara bäst i Sverige, att ingen ska vara mobbad och att alla elever ska bli godkända, sa Rickard Truedsson och fortsatte:

– Och det är ni som får det att hända. Vi tillsätter pengar men det är ni tillsammans med lärare och rektorer som är experter på skolan.

Sonia Lunnergård förklarade att hon blev politiker för att hon upptäckte saker som hon ville förändra.

– Jag tänkte då att jag skulle gå med i ett parti för det är ett bra sätt att kunna förändra. Om man inte vill gå med i ett parti kan man i stället höra av sig med frågor och synpunkter. Allt får man kanske inte igenom men det går att påverka.

En annan fråga var om det gick att göra en större fotbollsplan vid Malmvägen.

– Det är en fråga för kultur- och fritidsnämnden så jag föreslår att ni mejlar dem och frågar, sa Sonia Lunnergård.

Hon efterlyste större kontakt mellan ungdomar och politiker.

– Jag tycker att ni ska ta mer kontakt med politikerna. Det är inte farligt.

Rickard Truedsson poängterade att vi lever i en demokrati och där är alla människor och deras åsikter lika viktiga.

 

Nyheten finns också att läsa på Sollentuna kommuns webbsida.


Näringsministern berömde Sollentuna

Nyligen hade vi ministerbesök i Sollentuna – näringsminister Annie Lööf. Hon deltog i en företagslunch.

– Företagsluncherna är en del av vårt arbete att bli ännu bättre i relationen med företagare i kommunen, säger Magnus Ramstrand.

Annie Lööf berömde Sollentuna där nyföretagandet ökat med 20 procent under de senaste fem åren. Hon berättade om Alliansregeringens politik och hur den konkret påverkat företag i Sollentuna, bland annat de många företag som anställer unga under 25 år och som därför får en lägre arbetsgivaravgift. Om Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna vinner valet nästa år kommer denna rabatt för att anställa ungdomar att tas bort. Det kommer att slå mot ungdomar.

Magnus Ramstrand (KD), till vänster, tillsammans med övriga kommunledningen och näringsminister Annie Lööf, i grön tröja.

Annie Lööf tog också upp hur Alliansen minskar byråkratin för företagare och skapar ett investeringsbidrag som kommer att ge möjlighet att skaffa pengar till nyinvesteringar.

Sollentunasalen i kommunhuset var fullsatt och flera företagare ställde frågor till Annie Lööf innan det var dags för revisionsföretaget PwC att presentera ett nuläge om företagssituationen i Sollentuna.

– Vi har börjat en resa för att bli Sveriges bästa företagskommun. Vi besöker företag, vi har företagsluncher, vi jobbar på ett bättre bemötande av företagare och vi har i veckan en sprängfylld näringslivsdag, berättar Magnus Ramstrand. En ny näringslivsstrategi har lagts fram och vi har anställt en näringslivschef.

– För oss kristdemokrater är det viktigt att vi har en företagarlinje som stöder entreprenörer och företagare i Sollentuna.


Jakob Forssmed, Sollentuna, föreslås som toppnamn i riksdagsvalet

Inför valet lanserar Kristdemokraterna sitt team med toppnamn i arbetet för barns och ungas uppväxtvillkor i Stockholms län. Jakob Forssmed, Sollentuna, som föreslås som nummer fem är sedan 2006 statssekreterare i Kristdemokraternas samordningskansli i Statsrådsberedningen och har tidigare bland annat varit stabschef hos Göran Hägglund och förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU.

Jakob Forssmed (KD)– Sverige har tack vare en ansvarsfull politik klarat krisen bättre än de flesta länder och kunnat bekämpa utanförskap och förbättra välfärden, men vi behöver nu ett ökat politiskt fokus också på relationernas betydelse för ett gott samhälle och på att familjer måste få möjlighet att få ihop sin tillvaro, säger Jakob Forssmed.

– Vi behöver arbeta ännu mer för social sammanhållning i samhället där kampen för jobben är helt central. Jag vill också arbeta för ett Sverige som är aktivt för att bekämpa förtryck och fattigdom i världen. Jag är glad och ödmjuk inför att få nomineringskommitténs förtroende att arbeta för detta och annat som kan ge bättre uppväxtvillkor för barn och unga, fortsätter Jakob Forssmed.

Partiledare och socialminister Göran Hägglund är nummer ett på förslaget till gemensam valsedel för Stockholms stad och Stockholms län.

– I kontakten med väljare märker vi att det finns ett stort intresse för vår partiledare. Vi vet att många stockholmare gärna vill rösta på Göran Hägglund, som har ett stort förtroende i partiet och är en enorm tillgång genom sin erfarenhet, sina ledaregenskaper och sitt kunnande. Vi är glada över att presentera honom som den som vi vill ska toppa vår riksdagslista, säger Janne Stefansson och Anders Broberg, ordförande för Stockholms läns och Stockholms stads nomineringskommittéer.

Nomineringskommittéerna har enats om att de sex första namnen ska vara gemensamma på valsedlarna i Stockholms stad och Stockholms län. Ombuden på nomineringsstämman den 23 november fastställer hur valsedlarna ska se ut.

 

Förslag till toppnamn inför riksdagsvalet 2014:
1. Göran Hägglund, partiledare,statsråd
2. Emma Henriksson, Huddinge, riksdagsledamot
3. Caroline Szyber, Stockholm, riksdagsledamot
4. Robert Halef, Södertälje, riksdagsledamot
5. Jakob Forssmed, Sollentuna, statssekreterare
6. Désirée Pethrus, Stockholm, riksdagsledamot

För mer information:
Janne Stefanson (KD)
Ordförande, Stockholms läns nomineringskommitté
0765-27 25 85

Anders Broberg (KD)
Ordförande, Stockholms stads nomineringskommitté
076-12 30 218