Så kan integrationen bli bättre i Sollentuna

Göran Hägglund på presskonferens under torsdagen.

I går skrev Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund en debattartikel om hur mottagandet av flyktingar och integrationen ska bli bättre i Sverige. Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd, tror att förslagen kan underlätta även för asylsökande i Sollentuna. 

– Det här är en fråga som engagerar många Sollentunabor också. Det märkte vi inte minst i senaste valrörelsen. Därför är det mycket bra att Göran Hägglund nu kommer med tydliga förslag på hur vi på ett bättre sätt ska ta hand om asylsökande och förbättra förutsättningar för att de snabbt kommer in i samhället, säger Magnus Ramstrand.

Göran Hägglunds tre förslag handlar om lägre etableringsbidrag i kombination med ett nytt etableringsavdrag, tillfälliga uppehållstillstånd och en snabbare process för asylsökande från de länder som Migrationsverket bedömer som säkra och där många ansökningar är uppenbart ogrundade. Syftet är att minska kostnaderna och förbättra mottagandet utan att ­inskränka asylrätten.

– Här i Sollentuna vill vi vara med och ta vårt ansvar för människor som tvingats lämna sina hem och fått asyl i Sverige. Vi har i dagarna träffat ett nytt avtal med Migrationsverket om detta och jag är stolt att som kristdemokrat få omsätta våra principer om människovärde och solidaritet i praktiskt handling, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).


Julgåvan blir extra värdefull

Julklapp.

Nu närmar vi oss jul och vi tänker extra på andra som behöver vår omsorg. Förra året fick ideella organisationer ett välkommet tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor tack vare gåvoskatteavdraget som Kristdemokraterna infört i regeringen. Genom bland annat brunnsborrning, medicinsk forskning, demokratiarbete, tak över huvudet för hemlösa och hjälp vid psykisk ohälsa får många människor ett bättre liv.

Både antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat och vi kan därför förvänta oss en ytterligare ökning när 2014 års siffror presenteras. Bara här i Sollentuna finns flera organisationer som är godkänts av Skatteverket som gåvomottagare, som till exempel Rädda Barnen, Röda Korset och flera kyrkor.

Tyvärr vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta bort avdragsmöjligheten. Det är beklagligt men kanske inte förvånande. I vänsterns Sverige är det den offentliga sektorn som är samhället. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa.

Vi kristdemokrater menar tvärtom att vi borde uppmuntra människors insatser och det civila samhället. Tack vare att Alliansen budget fick ett stöd av en riksdagsmajoritet så kommer nu möjligheten att finnas kvar även under 2015. Vi uppmanar alla goda krafter i samhället att ta vara på detta tillfälle att ge lite extra till dem som behöver det. God Jul!

Magnus Ramstrand (KD)
kommunalråd


Sonia Lunnergård blir ordförande för socialnämnden

Sonia Lunnergård (KD)Kristdemokraterna i Sollentuna har beslutat att nominera Sonia Lunnergård till att bli ny ordförande för socialnämnden i Sollentuna kommun.

– Jag ser mycket fram emot att få ta över ansvaret för de frågor som socialnämnden hanterar. I valet lyfte Kristdemokraterna frågan om barn och ungas uppväxtvillkor och nu får jag chansen att förverkliga det vi lovade, säger Sonia Lunnergård.

Ordförandeskapet är ett resultat av förhandlingarna med Moderaterna och Folkpartiet.

– Särskilt viktiga frågor är att ständigt lyfta barnens perspektiv och se alla beslut i ljuset av hur det påverkar deras situation, säger Sonia Lunnergård.