Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin om planerna för Sollentuna sjukhus

Ella Bohlin (KD) Foto: Scharlotte Peppare

Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholms län Ella Bohlin har skrivit i Vi i Sollentuna (sida 14) om landstingets planer för Sollentuna sjukhus och den omdebatterade varmvattenbassängen. Här är debattartikeln i sin helhet.

Här är våra planer för Sollentuna sjukhus

Eftersom vi vet att frågan om varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus engagerar vill jag gärna berätta om Stockholms läns landstings stora planer för Sollentuna sjukhus. I en växande Stockholmsregion med ett stort antal äldre behöver vi göra omfattande förändringar av var vården ges. Där har Sollentuna sjukhus en viktig roll.

Landstinget gör nu en fullständig upprustning och modernisering av Sollentuna sjukhus, för att det ska få ett betydligt tyngre ansvar för den geriatriska vården i Stockholms län. Om två år öppnar sjukhuset successivt och när det står klart kommer det att 230 vårdplatser. Sjukhuset får alltså en annan roll än det har i dag.

För att göra det möjligt att bygga om för framtiden kommer den aktuella bassängen att stängas. Den geriatriska klinik som kommer att öppna uppger att den inte är i behov av bassängen, som också har nått sin tekniska livslängd. Landstinget och Sollentuna kommun har därför kommit överens om att undersöka möjligheten till att ha en träningsbassäng på en annan plats i kommunen. I dag finns en nyrenoverad bassäng på Jakobsbergs sjukhus, två bassänger på Danderyds sjukhus och en bassäng hos Rehab Nordväst i Solna. Dessutom används bassänger i Sundbyberg, Märsta, Lidingö/Bosön, Vallentuna och Danderyd för primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi.

Som landstingsråd med ansvar för rehabilitering ser jag ett allt större behov i Stockholms län. Rehabiliteringsvården behöver byggas ut, och behandling i bassäng är mycket riktigt viktig som en del av vården. När vi anpassar hälso- och sjukvården för framtidens utmaningar kan vi däremot inte utgå från att allt ska fortsätta att vara som det har varit. Därför fortsätter arbetet med att alla Sollentunabor och andra länsinvånare ska få vård på bästa möjliga sätt utifrån sina behov, även om det innebär att förändringar sker.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Ebba Busch Thor vill ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar dem ingen roll.

Det är obegripligt att människor frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns. Enligt Säpo har uppemot 100 personer återvänt till Sverige efter att ha deltagit i IS-terrorism.

Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare, gjorde därför helt rätt att föreslå att medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.

Kristdemokraterna vill också förstärka det förebyggande arbetet, med Århusmodellen som förebild. Där finns ett brett samarbete mellan olika organisationer och samfund och kommun och andra myndigheter. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg för att kunna säkra bevis.

Dagens förändrade hotbild kräver att lagstiftningen förändras för att förhindra terrorism.