• 3 270 ”fattigpensionärer” i Sollentuna

  Vi Kristdemokrater har tydligt deklarerat att vi vill se en satsning på de sämst ställda pensionärerna.

  I Sollentuna bor 3 270 ålderspensionärer (2 720 kvinnor och 550 män) med hel eller delvis garantipension – den lägsta pension man kan ha. 6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor för den som är ogift. Det är inte mycket att leva på.

  969 pensionärer har också ett bostadstillägg och 114 pensionärer har ett slags socialbidrag för äldre som kallas äldreförsörjningsstöd.

  Vi Kristdemokrater står upp för en sund ekonomi i balans. Men när det finns ett litet utrymme att fördela, så är det de som har det allra svårast ekonomiskt som ska få stöd.

  Kristdemokraterna har drivit och nu enats med resten av Alliansen om en glädjande satsning på en halv miljard till de sämst ställda pensionärerna.

  Bostadstillägget höjs med 170 kronor per månad för de med lägst pension vilket innebär en sammanlagd förstärkning med nära 400 kronor för de som har de allra minsta marginalerna.

  Alliansregeringen har genomfört skattelättnader för pensionärer vid tre tillfällen, där det senaste steget togs vid årsskiftet. Sammantaget har det gett pensionärer 5.000 till 10.000 kronor mer i plånboken varje år.

  Magnus Ramstrand, KD
  Sollentuna