Äldreministern hyllar hemtjänstföretag i Sollentuna

Äldreminister Maria Larsson (KD) besöker Akedo omsorg. Från vänster Gurdip Kaur, Maria Larsson, Maria Zaade och Roshanak Gholizadeh.

Akedo Omsorg rankades som det bästa hemtjänstföretaget med över tio brukare i Sollentuna kommuns kvalititetsredovisning.

Maria Zaade är grundare och verksamhetschef på företaget som idag har 120 anställda.
Hon kom till Sverige från Iran år 1987, utbildade sig till socionom och har arbetat inom kommunen i elva år. År 2009 startade hon sitt hemtjänstföretag.

– Maria Zaades företag får samma ekonomiska förutsättningar som kommunens hemtjänst, med lika många kronor per timma. Hon kon-kurrerar med kvalitet. En styrka är att Akedo erbjuder personal som talar spanska, kurdiska, finska, svenska och ytterligare ett antal språk, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Vinster i välfärden är en valfråga i år. V och Fi vill förbjuda aktiebolag som Akedo omsorg.

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar man en risk. Då är det rimligt att företaget tar ut en vinst för att parera riskerna. Samtidigt ska vi vara ännu tydligare med att kvalitetsgranska företag som släpps in på den här marknaden, säger Maria Larsson.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer