Bostäder och trygghet viktigt i ny policy för integration

För att skapa förutsättningar till en bra integration har Sollentuna kommun antagit en ny integrationspolicy. I policyn lyfts bostäder, sysselsättning, trygghet och möten ut som prioriterade områden.

– Det är viktigt att mötesplatser skapas. I den processen är föreningar, näringsliv, samfund och övriga civilsamhället viktiga parter som kommunen ska utveckla sitt samarbete med, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Sollentuna har som målsättning att bli Sveriges bästa integrationskommun. Policyn har sin utgångspunkt i alla människors lika värde och den egna förmågan att vilja ta ansvar.

– För att Sollentuna ska hålla ihop och vara en trygg kommun är det viktigt att de nyanlända snabbt kommer i sysselsättning. Den nya integrationspolicyn är ett viktigt steg för att uppnå detta, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fyra prioriterade områden som lyfts fram som extra viktiga för att nyanlända ska inkluderas i samhällsgemenskapen är bostäder, sysselsättning, trygghet och möten. Bostäder är en utmaning och kommunen har tagit fram en rad lösningar för att skapa fler bostäder.

– Bristen på bostäder är påtaglig i Sollentuna liksom i övriga regionen. För att kunna ordna bostäder till nyanlända krävs på kort sikt tillfälliga lösningar men fokus ligger på fler permanenta bostäder i kommunen. En geografisk spridning är viktig för integrationen, säger Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sollentuna kommuns integrationsarbete ska kännetecknas av nytänkande och innovativa lösningar, goda relationer med näringslivet och ideella sektorn och ett aktivt arbete för att möjliggöra möten och samarbeten. Träffpunkten #meetsollentuna är ett exempel på mötesplats för att göra det lättare för Sollentunas nya invånare och etablerade invånare att träffas. Förutom policyn ska även en integrationsplan tas fram med mer konkreta handlingar i arbetet att göra Sollentuna till Sveriges bästa integrationskommun.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer