• Budgetfullmäktige 2013

    Kommunfullmäktige har nu beslutat om budget för 2013. Alliansens förslag gick igenom på alla punkter och hösten kommer att ägnas åt att planera mer i detalj hur arbetet i nämnderna ska läggas upp det kommande året.

    Magnus Ramstrand lyfte i sitt inledningsanförande bland annat fram de viktiga integrationsfrågorna och elevhälsan i skolorna. En annan viktig fråga för Kristdemokraterna är att slå vakt om valfriheten för barnfamiljerna och fortsätta att arbeta för föräldrarna ska få mer makt över barnomsorgen.

    Sonia Lunnergård tryckte särskilt på barnens rätt i sitt anförande och visade en kartbild över de länder som har förbjudit barnaga. Den världskartan har fortfarande mycket stora fläckar. Arbetet med att lyfta barnfrågorna måste därför lyftas med envishet och uthållighet.