• Egen härd är guld värd

  Bland de mest grundläggande behoven vi har som måste tillgodoses är att ha en bostad. Sollentuna är en attraktiv kommun och växer med över tusen nya invånare varje år. Kristdemokraterna vill bejaka denna utveckling och vi hälsar gärna nya invånare välkomna hit – vare sig de föds här eller kommer inflyttande.

  Men vi vet samtidigt att det är en stor utmaning att bygga i takt med befolkningsökningen. Det senaste åren har vi fått se ett antal byggkranar resa sig över nejden men det räcker inte och vi är absolut inte nöjda.

  För oss kristdemokrater är det viktigt att vi har en mångfald av bostäder – olika storlekar, olika upplåtelseformer och gärna även en spridning på standard med därtill hörande kostnad. Den bostadsform där det största utbudsunderskottet finns är hyresrätten. Jämfört med grannkommuner har det byggts mer hyresrätter i Sollentuna men det är långt ifrån tillräckligt.

  För att underlätta för alla som söker en hyresrätt är det tre åtgärder vi vill prioritera. För det första ska kommunen höja sina ambitioner att det byggs fler hyresrätter. Det finns byggbar mark som inte hotar värdefulla grönområden – t ex i Silverdal, Väsjöstaden och Häggvik.

  SollentunahemFör det andra bör kommunen använda tomträttsinstrumentet i större utsträckning för att stimulera byggandet av hyresrätter. Detta skulle möjliggöra en lägre kostnad för den enskilde hyresgästen jämfört med om marken säljs till högstbjudande. Självklart ska likställighet råda mellan Sollentunahem visavi privata fastighetsägare som bygger hyresrätter.

  För det tredje bör Sollentunahem helt slopa kravet på att en ny hyresgäst ska ha motsvarande tre gånger hyran i nettoinkomst för att få ett kontrakt. Denna tröskel utestänger många från att efterfråga nybyggda hyresrätter. Låt den enskilde själv bestämma om man vill lägga större eller mindre andel av sin inkomst på hyran.