• En stark kommun blir starkare med vår budget

  Vår gruppledare Magnus Ramstrand inledde kommunens budgetfullmäktige måndagen den 16 juni med att tala om Sollentuna som en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt och god soliditet, nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

  Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

  Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

  Magnus Ramstrand:
  – Det är en förmån att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet leda denna kommun. Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lägger fram idag. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet. Sollentuna tog en silverplats. På väg mot guldet.

  Vidare talade Magnus Ramstrand om en bra ekonomi i kommunen.
  – Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

  Vi kristdemokrater vill ta ansvar för en växande kommun. Många nya familjer vill flytta till vår kommun.
  – Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala, sa Magnus Ramstrand.

  Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott uppehöll sig Magnus Ramstrand en del vid miljöfrågorna.
  – Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

  Av den totala budgeten på drygt tre miljarder kronor, svarar barn- och ungdomsnämnden för halva den summan.
  – Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor, sa Magnus Ramstrand. Vi har en mångfald av utförare att välja mellan. Det vill vi kristdemokrater slå vakt om. Valfriheten för elever och deras föräldrar är viktig.

  Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.
  – En växande och aktiv kommun ställer krav på att kommunen kan leverera förutsättningar för ett hälsosamt liv. Jag menar att det har vi gjort och det tänker vi fortsätta göra. I det arbetet är civilsamhället med alla ideella ledare, ovärderligt. Vi vill göra deras arbete så enkelt som möjligt, sade Magnus Ramstrand.

  – Till sist. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är. I rådet möts kommunens brottsförebyggare, socialtjänsten, kommunstyrelsens arbetsutskott, polisen och brandkåren. Samverkan, samverkan och åter samverkan är nyckelord för att möta hotet från brottsligheten som letar sig ner i allt lägre åldrar, avslutade Magnus Ramstrand.