• Föräldrar viktiga för elevernas resultat

    I Sollentuna ska vi ha Sveriges bästa skolor.

    För att nå målet är självklart lärare, rektorer och elevvårdspersonal oerhört viktiga. Bra och funktionella byggnader är en annan nyckelfaktor. Detta kan vi politiskt styra och med hjälp av skatterna finansiera.

    flygblad_carlos– Föräldrars engagemang kan inte vi besluta om men det är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas, säger Carlos Romero (KD), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

    ”Du är viktig” är en folder vi tagit fram som riktar sig till föräldrarna och ger stöd och tips kring hur man kan hjälpa sina barn på bästa sätt.