• Förslag om utomhusbad i Sollentuna

  Hägerstensbadet i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

  Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad i kommunen. I utredningen presenteras två förslag till placering.

  Kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun fick tidigare uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga ett tempererat utomhusbad i Sollentuna. I utredningen som nu överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning presenteras två alternativa placeringar.

  Utredningen har tittat på två alternativa lokaliseringar. Antingen på Edsbergs sportfält eller bredvid Sollentuna sim- och sporthall.

  magnus_ramstrand_stor– Det har länge efterfrågats ett utomhusbad av Sollentunas invånare och jag tycker att förslaget om att anlägga ett sådant mellan Sollentuna sim- och sporthall och Landsnoravägen är mycket intressant, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  Utredningen överlämnas nu till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.