• Friheten hotas av vänstern

  Studiehjälp. Foto: Philippa Lindén/My Adacemy (CC BY-SA)

  Ska de frihetsreformer som vi kristdemokrater och övriga i Alliansen utvecklat stoppas? Vad händer med RUT- och ROT-avdragen? Hur blir det med Sollentunaföretag som Akedo omsorg med över 100 anställda? Tas avdragsrätten för gåvor till ideella insatser bort? Nu återstår endast några dagar till valdagen. Många har inte bestämt sig än.

  I Sollentuna finns 312 företag som gjort ROT-avdragsbeviljade jobb och 108 företag med RUT-relaterade jobb. Jag vet om elever i Sollentuna som, tack vare RUT-avdraget, fått hjälp av företag som My Academy att klara sina uppgifter i skolan. En elev med stora svårigheter i skolan kunde för första gången i sitt liv lämna in en arbetsuppgift i tid.

  Avdragen är en stor succé även i Sollentuna. Det har hjälpt in nya grupper på arbetsmarknaden och omvandlat svarta jobb till vita. Allt fler äldre använder sig av RUT-tjänster. För barnfamiljer har det underlättat att få vardagspusslet att gå ihop.

  Att avskaffa avdraget eller kraftigt reducera det som vänstern (S, V, MP, Fi) vill, skulle resa nya hinder för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden, minska handlingsutrymmet för barnfamiljer och äldre och driva på en utveckling mot mer svartjobb och otrygghet.

  Vi kristdemokrater vill öka friheten, inte begränsa den.

  Photographer Michael FolmerMagnus Ramstrand, KD
  Kommunalrådskandidat