• Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

  Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

  Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikverket. Vi måste nu få ett klartecken från landsting och stat att den sydliga entrén ska byggas.

  Södra Tegelhagen och Silverdal är områden där vi sett en omfattande inflyttning under det senaste decenniet. Vi står också inför att göra en kraftfull utveckling av Helenelunds centrum. Genom att på detta sätt knyta samman Silverdal och Helenelund ser vi möjligheten för fler att kunna promenera eller cykla till stationen utan att behöva använda bilen.

  Under våren kommer alliansen i plan- och exploateringsutskottet att gå vidare med vad vi kallar ”slutförandet av Silverdal”. Vi står nu inför att ge direktiv för ändring av planerna för att, till viss del, skapa fler bostäder. I planen vill vi bland annat möjliggöra för en tunnel under Sollentunavägen, en tunnel som skulle kunna skapa en trygg och säker gång- och cykelväg mellan Silverdal och en ny, sydlig, pendeltågsentré till Helenelunds station.

  I samband med detta arbete kommer vi därför även väva in behovet av en sydlig entré till Helenelunds pendeltågsstation. Vi ska också se över möjligheterna att skapa större och modernare parkeringsplatser för cyklar vid alla våra pendeltågsstationer.

  Alliansen i plan- och exploateringsutskottet kommer nu att kraftfullt verka för att både Häggvik och Helenelund får sydliga pendeltågsentréer.

   

   

  Thomas Ardenfors (M)

  Ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

   

  Anna Myrhed (C)

  Förste vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

   

  Per Gibson (FP)

  Andre vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

   

  Magnus Ramstrand (KD)

  Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet