• Här är vår budget för Sollentuna 2015

  Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) på cyklar. Foto: Eva Nilsson

  Ytterligare satsningar på skolan, förbättrade gång- och cykelvägar och fortsatt stöd till kommunens föreningsliv är några av huvudpunkterna i majoritetens budgetförslag för 2015.

  Förra veckan presenterade den politiska majoriteten i Sollentuna sin budget för 2015–2017. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler människor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att fortsätta utveckla Sollentuna de kommande åren.

  Sollentuna har länets bästa skola och i budgetförslaget ges bland annat ytterligare satsningar för att både rusta upp befintliga skolor och bygga nya.

  – En välskött ekonomi och fler sollentunabor i arbete är grunden för att vi kan fortsätta satsa på skolan bland annat genom att öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

  Arbetet med att förbättra gång- och cykelvägarna i kommunen har pågått en längre tid. Nu satsar majoriteten ytterligare resurser för att höja ambitionerna.

  – Vi ökar investeringarna på gång- och cykelvägar med 200 procent, från 10 till 30 miljoner. Det ska bli ännu lättare för Sollentunaborna att välja cykeln och lämna bilen hemma, säger Anna-Lena Johansson (FP), kommunalråd och ordförande- i trafik och fastighetsnämnden.

  Sollentuna har ett rikt föreningsliv och många Sollentunabor är ideellt engagerade. Det civila samhällets betydelse för en välmående kommun är ett område som majoriteten vill vårda.

  – Vi fortsätter stödja ett levande föreningsliv både inom idrott och kultur. Uthyrning av skollokaler till föreningslivet är ett sätt att stärka detta samarbete. Den nya regionala friidrottshallen och utvecklingen av Arena Rotebro är andra konkreta exempel på detta, säger Magnus Ramstrand (KD).