• Heta stolen hos Ungdomsrådet

  Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn. M, och Anna-Lena Johansson, FP på Ungdomens dags utfrågning.

  Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn. M, och Anna-Lena Johansson, FP på Ungdomens dags utfrågning.


  Sollentuna ungdomsråd anordnar varje år ett Ungdomens dag. Denna gång var det på Satelliten. Elever från högstadiet och första året på gymnasiet var på plats.
  Ett inslag varje gång är Heta stolen med politiker.
  De som var där i år var utöver Magnus Ramstrand, KD, Anna-Lena Johansson, FP, och Douglas Lithborn, M.

  Frågorna handlade om allt från feminism, droger, arbetslöshet och betygskriterierna.
  I Sollentuna har vi ett växande problem med cannabis. En fråga visade att detta är ett ämne som engagerar. Och påstående om att det är vetenskapligt belagt att alkohol är farligare än cannabis/marijuana, visar att vi som politiker har en uppförsbacke i att hålla tillbaka droganvändandet. Var femte elev i årskurs 2 på gymnasiet har någon gång testat cannabis.
  Skulle ni förbjuda alkohol idag, som ni förbjuder cannabis, om alkoholen som drog kom till Sverige idag? var en av frågorna.
  – Nej. Troligtvis inte, sa Magnus Ramstrand. Men vi ska slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik. Vi vill exempelvis bevara systembolaget.

  En fråga gällde Kristdemokraterna. Om partiet vill hindra invandring och bevara Sverige svenskt.
  Magnus Ramstrand förklarade att Kristdemokraterna står för ett öppet och tolerant samhälle.
  – Vi välkomnar mångfalden i Sollentuna där cirka 28 procent av oss sollentunabor har sina rötter i andra länder och andra kulturer. Det är viktigt att stå upp för alla människors lika och unika värde, oavsett kulturell, religiös, social bakgrund och oavsett sexuell läggning.