• Höjd maxtaxa ger bra förskola

    Stefan Löfven har nu meddelat att han vill minska barngruppernas storlek i förskolan. Det är en viktig fråga som Kristdemokraterna drivit länge och den fråga som enskilt skulle betyda mest för att höja kvalitén i förskolan. Men till skillnad från Löfven har vi finansieringen uträknad och klar.

    Vi tycker nämligen att satsningen är så viktig att vi redan nu tydligt visar hur satsningen ska betalas. Vi vill tillåta kommuner, som har en konkret plan för hur de ska minska småbarnsgrupperna, att höja maxtaxan med 100 kronor för det första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två. Det innebär 1,4 miljarder mer för att minska barngruppernas storlek.

    Vi vet att många föräldrar är beredda att höja maxtaxan, om pengarna går till en tryggare barnomsorg. Höjningen sker heller inte för föräldrar med de minsta inkomsterna. En barnomsorgsplats är kraftigt subventionerad och kostar i realiteten över 100 000 kronor per år.

    Oavsett om föräldrar väljer kommunal eller enskilt driven förskola, om de väljer dagbarnvårdare eller löser omsorgen själva ska de ha rätt till den subventionen. Vi har en plan för hur vårt förslag ska bli verklighet.

    Frågan är hur Socialdemokraterna ska kunna minska barngruppernas storlek när de saknar finansiering och dessutom vill sänka åldern för allmän förskola till två år och låta barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till förskola hela dagen. Förskolan är inte till för föräldrarna – den är till för barnen.