• Inga besparingar på fritidsgårdar och öppna förskolan

    Den styrande majoriteten, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, är eniga om att verksamheter för barn och unga ska prioriteras i den budget för 2017 som kommer att antas av kommunfullmäktige i juni. Ett beslut har därför tagits om att inga besparingar ska göras på öppna förskolan, fritidsgårdar och naturskolan.

    Då fritidsgårdarna är en av de verksamheter som är viktiga i det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet kommer ett särskilt uppdrag att ges om att se över hur denna verksamhet kan förbättras och utvecklas.

    Magnus Ramstrand (KD)– Det är alltid bättre att förebygga än att försöka laga det som gått sönder. När beslut ska fattas är det klokt att ha både ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Vi ser det som en självklarhet att jobba med olika trygghetsskapande verksamheter för att inkludera alla människor i vår kommun, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

    – Grunden i en ansvarsfull ekonomisk politik är att förvalta Sollentunabornas pengar på bästa sätt och där de gör mest nytta. Det är för mig därför otänkbart att vi skulle göra besparingar på öppna förskolan, fritidsgårdar och annan viktig verksamhet för barn och unga, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

    – Det är viktigt att vi ständigt ser över och utvecklar våra verksamheter. Samtidigt så vill majoriteten vara tydlig med att förebyggande verksamheter kommer att fortsätta vara en viktig satsning, säger Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.