• KD firade Kvinnodagen med Kvinnojouren

  Sonia Lunnergård är sedan många år djupt engagerad i Sollentuna kvinnojour. På Kvinnodagen anordnades en manifestation för att påminna om den mörka baksida i vårt samhälle som heter mäns våld mot kvinnor.

  Författarinnan Elisabet Nemert är en av eldsjälarna i Kvinnojouren. Hennes bok Ljusets dotter är en stark berättelse om våld mot kvinnor på 1700-talet. Samma förnedrande våld då som nu.

  Tillsammans läste vi upp 201 namn på kvinnor som blivit mördade sedan år 200 av en man som de levt tillsammans med. Kring varje namn finns en kort berättelse. Och sedan tände vi tillsammans ett ljus för varje kvinna som mördats.

  Det var en värdig och fin manifestation som också gav hopp. Vi vet att även imorgon kommer våld mot kvinnor att förekomma. Men det går att strukturerat jobba förebyggande. Det har stiftelsen Tryggare Sverige visat. Det krävs samlade resurser och att man tar hjälp av riksfaktorer och sårbarhetsfaktorer hos kvinnan.

  50 procent av kvinnornas liv hade kunnat räddats genom ett mer systematiskt arbete från både polis, socialtjänst och sjukvården samt av anhöriga och vänner.

  Det återstår en hel del för att vi ska ha ett jämställt och öppet och bejakande samhälle fritt från fruktan.