KD och majoriteten i Sollentuna: Pendeltågen bör stanna vid alla stationer

SL:s pendeltåg.Den politiska majoriteten i Sollentuna med Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet avvisar förslaget att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. I stället är en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, att föredra.

I remissvaret till SL skriver den politiska majoriteten i Sollentuna bland annat att om pendeltågstrafiken ska vara attraktiv och locka fler resenärer är en jämn trafikering att föredra framför så kallad skip-stoptrafik. Utredningsalternativet som föreslår att vissa pendeltåg skulle passera förbi Rotebro, Norrviken, Häggvik och Ulriksdal på sträckan Märsta-Stockholm Central avvisas.

– Fördelen med skip-stoptrafikering är att den totala restiden Märsta-Stockholm central minskar något men nackdelen är att det blir en ojämn trafikering och man ställer resenärer på olika stationer mot varandra. All erfarenhet visar att resenärer värderar förseningar, byten och väntetider mycket tyngre än den faktiska restiden. Ett trafikeringsupplägg som gör att flera av Sollentunas invånare skulle få längre väntetider är inte acceptabelt och motverkar våra ambitioner att utveckla alla våra stationssamhällen, säger den politiska majoriteten i Sollentuna.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer