• KD riktar satsningarna till Dig och Din familj

  KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel. Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.

  Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet, har varit med i ledningen för kommunen under åtta år.

  – Det är enormt inspirerande att se hur Sollentuna utvecklats till en av de mest attraktiva kommunerna i landet, säger Magnus Ramstrand. Men det finns mer att göra. Både inom förskolan, skolan, vården och omsorgen men även inom kultur och idrott.

  Barnen:
  Syskonförtur i valet av skola.
  Färre barn i de yngsta grupperna i förskolan.
  Fler vuxna i skolan.
  Förstärkt sammanhållen barn- och skol-hälsovård.

  Alla:
  Förstärk vårdcentralerna med öppettider på kvällar och helger för att avlasta akutsjukhusen.
  Bort med Skipstop för att bland annat underlätta familj och jobb.

  Äldre:
  Pensionärsskatten tas bort.
  Fler seniorboenden.
  Ökad trygghet med bonus till hemtjänst som prioriterar färre anställda som möter den äldre i hemmet.