• Nu är det klart med 800 nya bostäder i Väsjön!

  vasjon

  Detaljplanen för Väsjön Mellersta har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen. Under våren påbörjar kommunen förberedande arbeten för ett nytt flerbostadshusområde som omfattar cirka 800 bostäder med beräknad inflyttning 2018.

  Magnus Ramstrand (KD)– Vi lever i en expansiv region där vi vill bidra till att det byggs bostäder. Nu har vi fått ett godkännande av en av våra viktiga detaljplaner. Överklagande av detaljplaner har försenat byggstarten med många års på grund av processande i domstol. Nu kan vi gå in i skarpt läge, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna kommun.

  Som en del i den växande Stockholmsregionen ska Sollentuna bygga och utveckla den nya stadsdelen Väsjön i Edsberg med 3 000 nya bostäder. Väsjön kommer att erbjuda ett stort urval av boende i småhus, radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Området kommer att ha ett unikt utbud av aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, på Edsbergs sportfält och i angränsande naturreservat och sjöar.

  – Väsjöområdet kommer att bli ett av våra mest attraktiva bostadsområden med närhet till natur och idrottsanläggningar. Jag tror att området kommer att bli ett av de mer attraktiva i hela Stockholmsregionen, säger Magnus Ramstrand, ledamot av kommunstyrelsen, säger Magnus Ramstrand.

  Att detaljplanen för Väsjön Mellersta vunnit laga kraft innebär att kommunen som fastighetsägare kan påbörja tävlingar för markförsäljning av de första 800 bostäderna under hösten. Bostadsbyggandet beräknas komma igång under 2016 med första inflyttning under 2018. I området kommer det även att byggas en ny skola, förskolor, äldreboende och annan service.