• Kommuner samarbetar för bättre möjligheter att idrotta

    Regionala idrottsanläggningar och gemensamma upphandlingar ger plats för fler utövare, större publik och lyfter fram bortglömda idrotter. Ja, så skrev Magnus Ramstrand (KD) tillsammans med 14 andra kommunföreträdare i Dagens Samhälle förra veckan.

    – I vår politiska plattform har vi sagt att vi ska samarbeta över kommungränserna i vår region. Det är viktigt att vi värna skattebetalarnas pengar och utnyttjar våra investeringar så bra som möjligt. När vi exempelvis i Sollentuna nu bygger en friidrottshall, är det rimligt att vi samverkar med våra grannkommuner för att utnyttja den så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand.

    Han ser nu fram emot att ännu mer kunna samarbeta i Stockholmsregionen.

    – Vår skidbacke Väsjöbacken är också en regional anläggning som drar besökare från många olika delar av länet. Likaså de skidspår som finns på Bisslingen och vår skridskobana på Norrviken, säger Magnus Ramstrand.