Kommuner samarbetar för bättre möjligheter att idrotta

Regionala idrottsanläggningar och gemensamma upphandlingar ger plats för fler utövare, större publik och lyfter fram bortglömda idrotter. Ja, så skrev Magnus Ramstrand (KD) tillsammans med 14 andra kommunföreträdare i Dagens Samhälle förra veckan.

– I vår politiska plattform har vi sagt att vi ska samarbeta över kommungränserna i vår region. Det är viktigt att vi värna skattebetalarnas pengar och utnyttjar våra investeringar så bra som möjligt. När vi exempelvis i Sollentuna nu bygger en friidrottshall, är det rimligt att vi samverkar med våra grannkommuner för att utnyttja den så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand.

Han ser nu fram emot att ännu mer kunna samarbeta i Stockholmsregionen.

– Vår skidbacke Väsjöbacken är också en regional anläggning som drar besökare från många olika delar av länet. Likaså de skidspår som finns på Bisslingen och vår skridskobana på Norrviken, säger Magnus Ramstrand.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer