• Kulturen lyfter Sollentuna

  Photographer Michael Folmer

  ”Människan lever inte av bröd allena” är en gammal visdom som gäller än idag. För att leva ett gott liv krävs det mer än att de fysiska behoven tillfredsställs. Vi människor behöver näring för både kropp, själ och ande. Kulturen med alla dess ofantligt rika uttryckssätt hjälper oss med de två sistnämnda.

  Som en kommun i närheten av den stora staden Stockholm varken kan eller vill vi bygga upp egna institutioner som symfoniorkester, teater, opera och så vidare. Men det betyder inte att kommunen ger walk over och lastar över allt ansvar på huvudstaden.

  I Sollentuna har vi satt upp målet att Edsviksområdet ska utvecklas till att bli norra Storstockholms mest attraktiva plats. Den senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen visar att vi är på rätt väg. Allt fler invånare och besökare hittar till området och uppskattar alla de möjligheter som finns där.

  Vi har bland annat en spännande konsthall som sätter Sollentuna på kartan och fungerar som en kokande gryta för alla med intresse för visuella upplevelser. Konsthallen drivs av en krets engagerade människor med eldsjälen Ricardo Donoso i spetsen. Vi andra kommuninvånare hjälper till genom att kommunen stöttar med vissa direktinsatser plus att vi tillsammans subventionerar lokalerna. Detta är väl använda pengar.

  Ett annat flaggskepp är allaktivitetshuset Satelliten där främst de unga får chansen att pröva sina vingar vare sig det gäller bollsport, teater, musik eller att ingå i en grupp och argumentera för sin sak.

  Våra bibliotek med meröppet, språkcaféer och ett inkluderande arbetssätt är en annan juvel i kommunens kulturarbete och den allt mer populära kulturskolan som har fått nya fräscha lokaler är ytterligare ett exempel som gör att vi som kommun har mycket att glädja oss åt när det gäller kultur.

  Magnus Ramstrand (KD)
  ordförande för Kultur- och fritidsnämnden