• Linbana i Sollentuna kan bli förebild för övriga länet

  Den linbana som ser ut att bli verklighet mellan Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön vill Kristdemokraterna arbeta vidare med. Partiet vill undersöka möjligheterna att använda linbanor på fler platser i Stockholms län. 

  Karl Henriksson (KD)– Med den nya regeringen har vi tyvärr fått en politik som slår hårt mot satsningar för att förbättra trafiken i Stockholms län. Vi ser en mer ansträngd situation torna upp sig, med trafikinfarkter i flera kommuner. Tänkbara platser är mellan Södersjukhuset och Liljeholmen eller mellan Frescati och Frösundavik, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i landstingets trafiknämnd.

  Kristdemokraterna betonar vikten av att tänka utanför de traditionella ramarna för att utveckla kollektivtrafiken. Linbanorna kan spara tid och vara ett miljövänligt, effektivt sätt att transportera sig vissa sträckor.

  carlos romero 2014 webb– Olika trafikslag kompletterar varandra. Vi är vana att tänka på cykel, buss, tåg och bil. Nu vill vi pröva att hitta ännu ett verktyg som kan underlätta livspusslet för alla pendlare i vår kommun, säger Carlos Romero (KD), ledamot i plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna kommun.

  Moderna gondolbanor håller en hög hastighet och konkurrerar väl med andra trafikslag. Linbanor diskuteras på flera håll och blir allt vanligare inom kollektivtrafiken i städer, framför allt där terrängen passar dåligt för markburna transporter. Göteborg har långt framskridna planer på att inviga flera nya gondolbanor till stadens 400-årsjubileum 2021.

  Vidare är det billigare att dra vajrar i luften än att bygga vägar eller lägga spår. Det räcker med en elmotor för att driva hela systemet. Det går att ha mycket tät trafik på sträckorna. Genom att gemensamt ta ett samhällsansvar för att lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken kan vi utnyttja de möjligheter som tekniska framsteg ger.