• Många ville prata om att vara ung i Sollentuna

  Anna Magnusson talar på samtalskvällen i Sollentuna bibliotek.

  Kristdemokraternas samtalskväll den 15 maj om hur Sollentuna ska bli en bättre ungdomskommun blev välbesökt. Och publiken var med på noterna. Frågorna till panelen handlade om allt från hur kommunen kan hjälpa till att starta en förening till hjälp med att få loss en boll som fastnat i ett nät.

  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD), som också är ordförande för Brottsförebyggande rådet, var moderator.

  – Kristdemokraterna har som ett tydligt fokusområde barn- och ungdomars uppväxtvillkor. Därför var det naturligt för oss att ta upp den frågan till samtal, säger han. Jag har varit i kontakt med KFUM som genomfört en kommunranking på hur bra kommunerna är att växa upp i som ungdom. (undersökningen finns på kfum.se). Där hamnar vår kommun väldigt långt nere. Man ska alltid vara skeptisk till den här typen av undersökningar. Men deras frågeställningar var viktiga och eftersom tidningen Vi i Sollentuna skrivit en hel del om detta, ville vi ha med dem också.

  Anna Magnusson från KFUM berättade om den rankingen organisationen hade gjort. Det viktiga är inte statistiken eller siffror, menade hon, utan att man medvetet försöker arbeta förebyggande och vill förändra. Föreningslivet är till exempel jätteviktigt. Det offentliga stödet är viktigt för föreningar.

  På riksnivå prioriteras tävlingsidrott väldigt mycket. KFUM vill istället se mer av mötesplatser och att man inte bara ska konsumera upplevelser utan också vara delaktig och skapa själv. På ett antal variabler kommer Sollentuna på mindre bra plats när man jämför med andra kommuner. På vissa områden kan man lära en del av exempelvis grannkommunen Upplands Väsby.

  Anna Magnusson uppmuntrade till att låta Sollentuna Ungdomsråd vara med och bestämma mer och lyssna på vad de har att säga. Hon upprepade sin uppmaning att satsa på föreningslivet och poängterade vikten av vuxna förebilder och att det finns vuxna som tar ansvar.

  Kristdemokraternas ordförande Carin Lindell, som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och bjudit in Hans Wernberg som är chef på kontoret i Sollentuna, är nöjd med kvällen.

  – Vi fick ett bra och öppet samtal som vi ska följa upp. Att cirka 40 personer kom till biblioteket tycker jag var väldigt kul, säger Carin Lindell.