Maria Larsson hälsade på i Sollentuna

Den här veckan anordnas Turebergs kulturvecka av Svenska kyrkan. Ansvarig för kulturveckan är Lena Bernell verksamhetschef vid Turebergskyrkan. Både Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand från lokalavdelningen i Sollentuna fanns på plats för att lyssna. Ett engagerat samtal följde där publiken ställde en hel del frågor om vinsten i vården och kraven på uppföljningar.

– När man följer media så kan man få uppfattning att vi inte har någon bra äldrevård i det här landet. Så är ju inte fallet. Cirka 70 procent av de som använder sig av äldrevården är nöjda. De enskilda företag som finns har bidragit till att vi fått ett mer varierat utbud, sa Maria Larsson.

Ett gediget kulturprogram har skapats med viktiga debatter om miljö och vård av våra äldre. Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, äldreminister Maria Larsson, KD, och Margareta Sööder, tf VD Carema är några av topparna som varit här.

Turebergs kulturvecka visar om något att kyrkan är en levande och viktig del av vårt samhälle. Tyvärr finns det ibland en beröringsskräck för religion och samfund.

– Vi Kristdemokrater har inte en sådan rädsla. Vi ser alla samfund som oerhört viktiga delar av ett väl fungerande och engagerat samhälle. Vi vill utöka samverkan mellan samfund och kommunen i de delar vi kan samverka, säger Magnus Ramstrand.

– Alla de ideella insatser som görs kan inte nog överskattas. Jag tänker på alla de körer som kyrkan driver och som vi fått prov på under veckan. Turebergs kulturvecka avslutas med att minigospel och juniorgospel har ett program – Ogräs i rabatten nu på lördag. Men kyrkan gör så mycket mer, dag ut och dag in, året om. Läxhjälp, familjestöd, ungdomsverksamhet.

Turebergs kulturvecka kommer att innebära ett överskott som ska gå till kyrkans kulturprojekt; Turebergskyrkans klockstapel.

– Vi Kristdemokrater var med och tog initiativ till att kommunen skulle stödja Turebergskyrkans klockstapel. Tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna beslöt vi att stödja detta kulturprojekt med 100 000 kr. Det är vi glada för, säger Magnus Ramstrand.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer