• Möte med Villaägarföreningen i Tureberg

  Stadsutveckling i Helenelund

  Stadsutveckling i Helenelund


  Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna, har deltagit, tillsammans med övriga gruppledare, i ett samtal om stadsutveckling i Sollentuna. Bland de framtida satsningarna hör utvecklingen i Helenelund. Det är en regional stadskärna tillsammans med Kista. Vi Kristdemokrater vill bygga ihop Stockholm och Sollentuna i den här delen av kommunen. Det blir ett kommunikationscentra med bland annat spårväg, järnväg, buss, cyklister och fotgängare!

  Inbjudare till samtalet var Villaägarföreningen i Tureberg, som är en stor förening med cirka 2000 medlemmar och täcker in stora delar av centrala och södra delarna av kommunen – Tureberg, Töjnan, Häggvik, Helenelund och Silverdal.
  – Vi Kristdemokrater välkomnar att fler vill bosätta sig i Sollentuna, vi är glada för att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, leda en av landets bästa kommuner, sa Magnus Ramstrand. Vi kommer även i fortsättningen att förtäta de centrala delarna kring pendelstationerna samtidigt som vi slår vakt om villakaraktären i stora delar av kommunen samt slår vakt om de naturskyddsområden vi skapat och de små naturnära parkerna.

  Buller och partiklar från E4, den kommande Förbifart Stockholm, E 18, Stäketleden, Norrortsleden, Danderydsvägen gör Sollentuna till en mycket trafikstörd kommun. En miljösamordnare har anställts på kommunen och kommunen har genom arbetet i kommunstyrelsens miljö och klimatberedning skapat bra förutsättningar för att lyfta upp miljö- och klimatfrågorna på en mycket högre nivå. I det arbetet är förstås Trafikverket en viktig aktör som vi behöver ha en intensiv samverkan med.
  Tyst asfalt ska provas från och med i sommar, likaså sänkt hastighet på E4 till 80 från och med hösten. Vi Kristdemokrater vill få till mycket bättre bullerskydd med inspiration från andra länder i Europa och andra delar av världen där många olika varianter prövas.
  – Nya bullervaller skulle skapa mycket bättre miljöer i Sollentuna, konstaterar Magnus Ramstrand som är vice ordförande i miljöutskottet.

  För villaägarna har Kristdemokraterna var bra! Vi var drivande för att få bort fastighetsskatten som var orättfärdig. Vi har varit med och infört rot-avdraget som många kunnat använda sig av och som skapat många arbetstillfällen. Det vittnar flera småföretagare i Sollentuna om.

  Och nu ligger flera förslag från KD-ministern med ansvar för bostäder, Stefan Attefall, om att skapa lättnader för villaägare; man ska inte behöva bygglov för att bygga till ett extra rum på 15 kvm, något som inte minst växande barnfamiljer har behov av. Man ska inte heller behöva bygglov för att höja taket med två takkupor något som familjer också önskar sig för att få mer utrymme på övervåningen. En villaägare ska också kunna bygga en liten stuga på 25 kvm utan bygglov. Den kan vara vinterbonad med indragen el och vatten och avlopp och funka som en liten studentbostad, t ex. Det enda som behövs är en bygganmälan. Allt detta kommer att minska administrationen både för villaägaren och kommunens bygglovshantera. Om riksdagen godkänner denna förändring, gäller de nya reglerna fr 1 juli i år.