Några rader om tältlägret i Helenelund

Tältlägret i Helenelund.

Inlägg av Jan Fjellstedt, politisk sekreterare

Denna vecka inleddes med att vi fick veta att en större grupp rumänska romer hade slagit läger i Helenelund. Ett beslut togs om att be polisen om handräckning för avhysning.

Händelsen har skapat tankar och känslor hos många. Personligen tycker jag att detta är ett dilemma och det sätter fingret på en mycket öm punkt. Det är lätt att hålla högtidstal. Det är lätt att vara solidarisk på postgiroavstånd. Det är inte lika lätt när fattigdomen bokstavligt knackar på dörren och man ställs ansikte mot ansikte med en annan medmänniska.

Senast jag tittade i lagboken var det inte ett brott att vara fattig. Det är inte heller ett brott att tigga. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte var därför avhysningen beslutades. Man får inte slå läger hur som helst eller var som helst. Detta oavsett om man härstammar från Djursholm, Öland eller Rumänien. Lagen ska vara lika för alla. Förstås. Men ändå skaver det ju en del. Med den människosyn Kristdemokraterna bygger sin politik på blir livet lite mer komplicerat ibland!

Den långsiktiga lösningen ligger i att varje land i Europa måste kunna ta hand om alla sina medborgare. Rumänien har en bit att gå på den vägen, men här måste det till en utveckling och samarbete som ligger högt ovanför Sollentunas horisont. Men ändå – det finns människor av kött och blod mitt i bland oss. Vi kan inte bara gömma oss bakom Carl Bildt.

I sak pågår det en del samtal över kommungränserna i alla fall och det knådas en del idéer för hur vi på bästa sätt kan hantera det här på en regional nivå. Bland annat tittas det lite på Stockholm stad och hur de bland annat använt sig av att hjälpa till med bussresor till hemlandet respektive tillfälliga härbärgen. Det finns också möjlighet för civilsamhället att göra en del värdefulla insatser för att hjälpa till.

Jan Fjellstedt (KD)Jan Fjellstedt
politisk sekreterare
Kristdemokraterna i Sollentuna


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer