• Nu är en ny period igång i kommunfullmäktige

  Sonia Lunnergård (KD) inleder kommunfullmäktige i Sollentuna för åren 2015-2018.

  Nu har den nya mandatperioden startat och kristdemokraternas nya grupp har intagit sina platser. Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige öppnades av Sonia Lunnergård (KD) som är ålderspresident i den nyvalda församlingen.

  Sonia Lunnergård blev ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige 1991 och har tidigare varit gruppledare under många av dessa år. Hon räknar införandet av vårdnadsbidraget och att kommunen har beslutat att införa ett barnbokslut som sina två viktigaste politiska framgångar.

  Det högtidliga öppnandet inleddes med att Sonia höll ett kort anförande om ordets makt och läste sedan en dikt ur Tomas Tranströmers diktsamling ”Det vilda torget”.

  Kristdemokraterna gjorde i Sollentuna ett starkt val och vann två nya mandat och har totalt nu fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi en stabil majoritet i kommunen.

  – Det känns fantastiskt roligt att vi nu har en grupp på fyra ordinarie ledamöter igen, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Vi har som mest haft fem ledamöter efter Kristdemokraternas rekordval 1998 då partiet på riks fick närmare 12 procent. Att vi nu har fyra ledamöter i vårt fullmäktige trots att partiet backade centralt till under fem procent, ska vi vara mycket glada för här i Sollentuna. Det är ett stort förtroende väljarna visat oss. Det är ett av de finaste uppdragen i en demokrati att bli folkvald. Jag lovar att vi ska göra allt för att infria de förväntningar vi som parti har på oss från Sollentunaborna.

  Magnus Ramstrand, Eva Ireblad, Carlos Romero och Sonia Lunnergård (KD).

  Tillsammans med våra samarbetspartier Moderaterna och Folkpartiet kommer Kristdemokraterna att leda kommunen i ytterligare fyra år. I den uppgörelse av uppdragsfördelning som majoriteten kommit överens om har Kristdemokraterna fått ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och det lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande har det blivit i stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Sollentuna energi.

  Därutöver har partiet fått representation i samtliga nämnder och styrelser och kommer på detta sätt att få möjlighet att leverera kristdemokratisk politik över hela det politiska fältet.

  Nomineringsarbetet pågår just nu för att hitta den starkaste laguppställningen. Vilka som ska väljas till respektive uppdrag kommer att beslutas av kommunfullmäktige den 10 december.