• Nu bygger vi ny cykelbana längs Landsnoravägen!

  Vägmärke för gång- och cykelbana.På fredag den 30 maj börjar Sollentuna kommun märka ut dragningen av en gång- och cykelbana längs Landsnoravägen. Inom två veckor påbörjas byggnationen och senhösten 2014 är förhoppningen att gång- och cykelbanan kommer att vara färdig.

  Gång- och cykelbanan byggs för att öka trafiksäkerheten i. Vägen är krokig och sikten är ibland bristfällig. Vi ser det som angeläget att inte minst barnen kan promenera och cykla utan fara för sitt eget liv. Vi hoppas även att fler lämnar bilen hemma till förmån för cykeln. Det skulle gynna miljön.

  Dragningen av den nya gång- och cykelbanan kommer att kopplas ihop med den byggnation som nyligen anlades från Danderydsvägen en bit in på Landsnoravägen samt den kommer att ta hänsyn till den värdefulla miljö som finns runt bland annat kvarnen. Vi räknar med att inte enbart de boende kommer att ha nytta av gång- och cykelbanen utan att det även blir ett vackert promenadstråk för Sollentunaborna.

  – Det här blir en viktig länk för att bygga ihop våra kulturmiljöer Bergendal och Landsnora kvarn med Stallbacken, Edsviksområdet, Sim- och sporthallen och Sollentunavallen, säger Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- o fritidsnämnden.

   

  För mer information:

  Bert Christiansson (KD)
  Ledamot trafik- och fastighetsnämnden
  070-888 64 38
  bert.christiansson@ich.se

  Anna-Lena Johansson (FP)
  Kommunalråd
  Ordförande trafik- och fastighetsnämnden
  anna.lena.johansson@sollentuna.se

  Birgitta Schwinn (M)
  1:e vice ordförande trafik- och fastighetsnämnden
  birgitta.schwinn@sollentuna.se