• Nu finns Ditt Sollentuna nr 2 ute

  Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

  Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

  Kristdemokraterna i Sollentuna producerar fyra nummer av Ditt Sollentuna inför valet i september. Kontakta oss på sollentuna@kristdemokraterna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se om du vill ha ett ex.
  Trevlig sommar, önskar vi kristdemokrater i Sollentuna
  På den här länken kan du se Ditt Sollentuna nr 2.

  Kristdemokarterna_Sollentuna_nr2

  Miljön blir bättre med mindre buller

  Buller är ett växande folkhälsoproblem. I Sollentuna utsätts vi för ett ”bullerregn” i form av buller från både vägar, järnväg och flyg. Vi är en attraktiv kommun och vi lever i en attraktiv och expanderande region. Buller är ett fenomen som vi måste leva med men vi bör ännu bättre kunna anta utmaningar att skapa tystare miljöer.

  Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott är jag tillsammans med övriga i majoriteten angelägen om att vi kommer fram med insatser som förbättrar miljön. Den tysta asfalten som ska testas i Rotebro är ett exempel. Hastighetsbegränsningen på E4 ett annat. Ett tredje är förhandlingar med Trafikverket om spårnära bullerskydd vid järnvägen mellan Silverdal och Helenelund.

  Personligen är jag övertygad om att Trafikverket kan skapa bättre bullerskydd om bara viljan och prioriteringen görs rätt. Jag har inspirerats av vägbullervallar i andra delar av Europa (se fotomontaget där jag står vid en motorväg i Italien). Ljudabsorberande material finns av olika slag. Vi som kommun ska ställa krav på Trafikverket. Jag tycker vi som kommun kan vara med och samfinansiera lösningar som gör att Sollentuna får en bättre miljö.

  Magnus Ramstrand, KD
  Vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott