• Nu sänks skatten i Sollentuna

  En ansvarsfull ekonomisk politik och en befolkning med hög skattekraft möjliggör för Alliansen i Sollentuna att sänka skatten 2013. Skattesänkningen blir 10 öre och motsvarar 16 miljoner kronor. Liksom tidigare kommer Sollentunaborna att ha den femte lägsta skatten i Stockholms län.

  – Sollentuna har gått med överskott de senaste åren och det är inte rimligt att fortsätta överbeskatta Sollentunaborna. Samtidigt är det glädjande att vi har möjlighet att göra viktiga förstärkningarna i budgeten för 2013, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

  Trots skattesänkningen har vi utrymme att göra flera välbehövliga satsningar. Skolan och inte minst läraryrkets status är en prioriterad fråga även kommande år och Alliansen planerar också en större satsning inom vård- och omsorg. Vi ökar fokus på miljöfrågor samt snabbar på takten av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. Vi ser dessutom ett behov av att underlätta för de som utövar fritidsaktiviteter att få plats i kommunens idrottsanläggningar.

  Beslut om budgeten fattas på kommunstyrelsen den 31 oktober och kommunfullmäktige den 14 november.

  Kontakt:

  Douglas Lithborn (M)
  Kommunstyrelsens ordförande
  070-746 65 18 070-746 65 18
  douglas.lithborn@sollentuna.se

  Lennart Gabrielsson (FP)
  Kommunalråd
  070-543 51 22 070-543 51 22
  lennart.gabrielsson@sollentuna.se

  Magnus Ramstrand (KD)
  Gruppledare
  0739-15 21 41 0739-15 21 41
  magnus.ramstrand@sollentuna.se

  Anna Myrhed (C)
  Gruppledare
  070-334 12 86 070-334 12 86
  anna.myrhed@sollentuna.se